Cytrynka006, teksty znajomych

215 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Ukochaj

Ukochałam, choć kochać nie umiałam
Ukochałam, choć o miłość nie błagałam
Ukochałam, bo Los tak chciał
Ukochałam, bo Ciebie mi dał

Ukochałam za pier­wsze przytulenie,
Niewin­ny do­tyk, ust muśnięcie
Ukochałam za spa­cer zimą po plaży
Za rumieńce, [...] — czytaj całość

wiersz • 9 października 2018, 16:40

Na jednokierunkowej.

Zap­nij pa­sy, trzy­maj się mocno.
Z nap­rze­ciw­ka pędzi żal.
Będzie bolało. 

myśl • 11 października 2015, 00:45

Drzewo

Wśród drzew tak wielu
jest jed­no rosnące bez celu.
Jest in­ne niż wszystkie
Zo­baczysz gdy po­dej­dziesz bliżej.

Jest smukłe, niez­byt wysokie.
Stoi niezauważone rok za rokiem.
Ko­ra jest słaba i miękka,
po­dat­na na pęknięcia.

Liście ma postrzępione,
Skiero­wane ku ziemi,
Szyb­ko upadają,
Gdy [...] — czytaj całość

wiersz • 8 sierpnia 2014, 13:46

Zatańczmy

Niech wicher roz­wieje roz­tańczo­ny włosów blask.
Sple­cione dłonie, sprag­nionych, drżących ciał.
Proszę, spójrz uk­radkiem na mą roz­marzoną twarz,
przeszyj wzro­kiem jak­by był to os­tatni raz.

Za­pamiętaj­my każdą chwilę,
każdy mo­ment, każde słowo oraz oddech.
Do­tykiem szcze­rym otocz [...] — czytaj całość

wiersz • 4 sierpnia 2014, 11:57

Le­je i le­je po­godo­wy Sadysta.

~ Deszcz. 

myśl • 17 lipca 2013, 13:38

Ktoś nieznany

Dziś na skro­niach swej poduszki,
za­myślę się przed zaśnięciem.
Wcześniej nie było ta­kiej pustki
Po­jawiła się zim­nym wiet­rznym muśnięciem.

Były cza­sem złe i dob­re dni.
Cza­sem burze i huragany,
lecz więcej było tych słonecznych chwil,
kiedy by­liśmy ta­cy zgrani.

A te­raz jes­teś jak­by Cię nie było.
Kim Cię mogę dzi­siaj nazwać,
kiedy myśli i słowa gdzieś giną?

Przyjaciel?
A może ktoś nieznany... 

wiersz • 23 kwietnia 2013, 16:13

pat­rzeć mu w oczy i widzieć w nich cały swój świat... 

myśl • 24 marca 2013, 18:26

Wyznaję...

Wyz­nać muszę cho­ciaż nie chcę.
W głowie set­ki myśli się kolebce.
Od cze­go zacząć te­go nie wiem.
Może od te­go, że boję się o siebie.

Ten psychiczny stan
pod­po­wiada, że zro­bić to mam.
Skacząc z dachu ot tak,
głową bijąc o asfalt.

Niech jed­nak od­wa­gi mi zabraknie,
a to co w głowie niech ser­ce skradnie.
Bo ciężko jest żyć z jedną myślą,
że niepot­rzeb­nym można stać się tak szybko. 

wiersz • 10 marca 2013, 23:33

A w dniu, w którym wy­jeżdżałeś, niebo płakało ra­zem z Nami... 

myśl • 21 lutego 2013, 20:23

To co ulot­ne zaz­wyczaj spra­wia, że latamy. 

myśl • 19 lutego 2013, 23:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu