Cytrynka006, teksty z lipca 2010 roku

6 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cyt­rynka006.

Już chy­ba nikt nie zmieni te­go co do niego czuje.
ni­komu nie uda się wy­bić mi go z głowy..,
jeśli przes­ta­ne go kochać to
znaczy że już przes­tałam od­dychać ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2010, 11:45

i kiedy liczysz na ko­goś i tak strasznie ci za­leży a on Cię za­wodzi ,
zaczy­nasz się zas­ta­nawiać dlaczego?

a mówi że za­pom­niał .że nie widział.,
spływają Ci łzy bo za­pom­nieć mógł każdy ale nie on./*dziś są mo­je imieni­ny .. Mój przy­jaciel zadzwo­nił z py­taniem a znam go 10 lat .., 

myśl
zebrała 49 fiszek • 26 lipca 2010, 20:36

marze­niem może być
dot­knięcie gwiazd następnie upa­dek na Ziemie by wie­dzieć
że nic nie jest wie­czne .I szczęśli­wym można być tyl­ko chwilę . 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 lipca 2010, 15:58

Nie ma Cię już ze mną parę dni,
każdy dzień jest dla mnie ta­ki sam ,Bez­nadziej­ny! Pus­ty! Wszys­cy mówią że będzie dob­rze .,ale
Ja chcę Cię zo­baczyć ,przy­tulić chcę byś był znów Mój!
I nikt nie ro­zumie że nie będzie dob­rze że ja bez Ciebie nie jes­tem, sobą!


*chciała bym mu to po­wie­dzieć ale ciężko jest być szcze­rym kiedy ser­ce tak strasznie bo­li . 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 lipca 2010, 13:14

każdy ma 
swoją siłę
swoją cier­pli­wość
ale ona kiedyś się kończy i na­wet miłość wte­dy nie pomoże. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 lipca 2010, 12:34

Tracąc przy­jaciela tra­cisz jakąś część siebie
Jeśli twój przy­jaciel od­chodzi sam , nie wiesz co masz ro­bić
Jeśli od­chodzi bo obo­je po­pełni­liście błąd
Wal­czysz ! 
Jeśli od­chodzi bez słowa po­woli umierasz ze cieka­wości i bólu
ja­ki sam so­bie za­dajesz nie roz­ma­wiając z nim
Zadzwoń i ura­tuj siebie A może i twój przy­jaciel też cier­pi ? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 lipca 2010, 12:19
Cytrynka006

,,I staram się być lepszym człowiekiem,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność