Cytrynka006, teksty z kwietnia 2011 roku

1 tekst z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Cyt­rynka006.

Praw­do­podob­nie nie ob­chodzi Cię to
co po­wie­działam sądzę, że dążę do ja­kiejś jas­nej umysłowej przestrzeni.
Chciałabym oso­biście po­wie­dzieć,że w moim ser­cu nic się nie zmieni 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 kwietnia 2011, 18:01
Cytrynka006

,,I staram się być lepszym człowiekiem,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność