Cytrynka006

42 teksty – auto­rem jest Cyt­rynka006.

Wolę uda­wać że nie czu­je niż ok­reślać mi­lionem słów jed­no uczu­cie siedzące w mnie . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 listopada 2011, 17:43

Szczerze je­bie mnie to czy in­te­resu­jesz sie ile ta­pety ma na so­bie,je­bie mnie to czy zwra­casz uwagę na to co na siebie zakładam, je­bie mnie czy zwra­casz uwagę na to co mówię [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 sierpnia 2011, 14:27

Praw­do­podob­nie nie ob­chodzi Cię to
co po­wie­działam sądzę, że dążę do ja­kiejś jas­nej umysłowej przestrzeni.
Chciałabym oso­biście po­wie­dzieć,że w moim ser­cu nic się nie zmieni 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 kwietnia 2011, 18:01

Może po­ros­tu naz­wij mnie
'Błędem''... swo­jego życia 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 stycznia 2011, 17:16

Myśl że chciałabym się obok Ciebie obudzić chodzi mi ciągle po głowie 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 grudnia 2010, 21:15

gdy usłyszałam że żałujesz to już na­wet gniewać się na Ciebie przes­tałam .
Ale nie wie­działam że umiesz tak pięknie przep­raszać ... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 listopada 2010, 19:32

Nie chce się uza­leżnić od Ciebie , Czy to oz­nacza że muszę
z Ciebie zre­zyg­no­wać ? 

myśl
zebrała 47 fiszek • 9 listopada 2010, 19:03

zbyt wiele mam myśli i tych dob­rych i tych złych ale każda myśl jest o Nim co bar­dzo mnie irytuje 

myśl
zebrała 54 fiszki • 6 listopada 2010, 22:04

Zas­ta­nawiam się kiedy przyj­dzie ten mo­ment, by usiąść nap­rze­ciw siebie i przep­ro­sić za wszystko? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 października 2010, 20:00

Wiem że już nic nie mogę po­radzić że już nie uda mi się Ciebie zat­rzy­mać
A myśl że to wszys­tko znik­nie za­biją mnie doszczętnie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 października 2010, 17:52
Cytrynka006

,,I staram się być lepszym człowiekiem,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność